estağfirullah

Her kim günahları için af bağış dilemeye devam ederse Allahu Teâlâ o kimseyi darlık ve sıkıntıdan kurtarır. Onu ummadığı yerden rızıklandırır.

Tevbe önemli bir eğitim metodudur. Tevbeyle devamlı iştigal etmek insan fıtratını olgunluğa ulaştırır. Bu arada hata olursa, bundan kurtuluş da tevbeye çokça devamla olur.

İbni Ömer (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. Allah’a yemin olsun ki, ben (Rabbim Tebârake ve Teâlâ’ya) günde yüz kere tevbe ederim.”

Hadis Kaynak: Müslim, c.3, Zikr 42 (2702)

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar