ölüm

Kabir azabı üç şeyden olur:

1- İdrardan olur. Küçük abdest çok dikkat gerektiren bir haldir. 

2- Borç alıp kasten ödenmediği durumlardan olur.

3- Koğuculuk yapılıp kişileri birbirine düşürmekle olur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar