yeşil bahçe pembe gül

NÜCEBÂ: Bunlar seksen kişidir. Kırkı erkek, kırkı kadınlardandır. Bütün yaratıkların yüklerini taşırlar. İnsanların işlerini islah eder, sıkıntılarını gidermeye çalışırlar. Sadece halkın hukuku konusunda tasarruf eder, iş görürler. Fevkalâde merhamet duygularıyla dolu oldukları için Allah’tan gelecek intikam oklarını, dua ve niyazlarıyla savarlar. Bu Allah dostlarının hepsi de ahlâk-ı hamide sahibi, irfanlı kimselerdir.

Bunların dördü zahir, dördü de bâtın olmak üzere sekiz hasletleri vardır:

Zahiri Hasletler:

1- Cömert kimselerdir. Her şeylerini halka vermekten zevk duyarlar.

2- Mütevazıdırlar.

3- Edep ve terbiyeye çok dikkat ve riayet ederler.

4- İbadet ve taate düşkündürler.

Bâtınî Hasletler:

1- Çok sabırlıdırlar.

2- Her türlü durumda kadere rıza gösterirler.

3- Mevcut hallerine daima şükrederler.

4- Hayâ sahibidirler.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar