renkli laleler

Bütün devalara nâil olmak ve belalardan kurtulmak şöyle mümkündür:

Fanilere bağlanmaktan sıyrılmak,

Kazalar gelmeye, kader vuku bulmaya başladığı zaman azimli ve sebatkâr olmak,

Halkın başında reislik ve üstünlük talebinde bulunmamak,

Kalbi sadece İzzet ve Celâl sahibi Allah’a bağlamak,

Özü sırf Allah için temizlemek, menfi duyguları ondan tasfiye etmek,

Allah için ulvî himmet sahibi olmaktır.

İşte senin için bütün bunlar tahakkuk ettiği zaman kalbin ulvileşir ve peygamberlerin, rasûllerin, şehidlerin, salihlerin ve mukarrabîn meleklerinin saflarına yaklaşır. Senin için bu hal devam ettiği müddetçe ise daima büyük görülür, tebcîl olunur, yüceltilir, önde tutulur, amir ve reis yapılırsın. İşte o zaman sana verilen verilir, dost edilen dost edilir, lütfedilen lütfedilir..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar