Azizim!

Ya Rab

Ehlullahtan birine Allah’a ulaşmanın sırrı sorulduğunda şunları demiştir:

1- Her gün mütemadiyen Kelime-i tevhidi okumaya ve Allah’ı tefekküre devam etmek. Kişi hafız-ı kurra da olsa ve her gün Kur’an da okusa, ancak bunu yapmakta ihmalkâr davransa tekâmül edemez.

2- Şeyhini zahiri ve batıni olarak tereddütsüz ve kusursuz bir sevgi ile tanımak, sevmek ve sonra Allah’ın her şeyin maliki ve halikı olduğunu tereddütsüz kabul etmek.

3- Şeyhine son derece bağlı ve itaatkâr bulunmak. O’nun ev halkına ve yakınlarına da saygıda kusur etmemek.

4- Şeyhin işine asla karışmamak, şeyhin yapılmasını istediği bir işi sorgulamadan ve sebep aramadan yapmak.

5- Rabıtayı bırakmamak. Rabıtasız zikir, arabayı vitese takmadan hareket ettirmek için boşa çabalamaya benzer.

6- İnsanlarla iyi geçinmek ve yaratılmış her varlığı sevmek.

7- Tarikat arkadaşlarının arasında hiç kimseye haset, kıskançlık ve kibir etmemek. İnsanlar hakkında kötü zanda bulunmamak, onlara gıybet ve iftira etmemek, herkese iyi davranmak, herkesle de iyi geçinmek.

8- Günlük dersleri, sırf ders olsun diye yapmamak. Günlük virde başlarken güzelce rabıta yapmak, Kelime-i tevhidi Allah’ın varlığını düşünerek söylemek, her yüz tevhidten sonra mutlaka Muhammedün resûlullah demek. Aksi takdirde söylediklerimiz boşa gider.

Yukarıda sayılanları yapmış olmakla hak yolda sağlam bir adım atılmış olur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar