avuçtaki ateş

Azizim!

Faizden uzak dur. Faizde altı şey vardır ki üçü dünyada, üçü ahirette ortaya çıkar:

Dünyadakiler: Zenginliği yok etmek, yokluğu hızlandırmak ve rızkı azaltmaktır.

Ahirettekiler: Hesabını zor vermek, Allah’ı öfkelendirmek, cehennemde yalnız başına kalmaktır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar