Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.2, Vitir 21, h.484

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar