buğulu çiçek

Şüfeyyü’l-Esmâî’nin Ebû Hüreyre (r.a)’den naklettiğine göre Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:

“Kıyamet günü ilk çağrılacaklar; Kur’an’ı ezberleyen, Allah yolunda öldürülen ve bir de çok malı olan kişidir. Allahu Teâlâ Hazretleri Kur’an okuyana: “Ben, Resûlüme  inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?” diye soracak. 

Adam: “Evet ya Rabbi!” diyecek.

“Bildiklerinle ne amelde bulundun?” diye Rab Teâlâ tekrar soracak.

Adam: “Ben onu gündüz ve gece boyunca okudum.” diyecek.

Allahu Teâlâ: “Yalan söylüyorsun!” diyecek.

Melekler de ona: “Yalan söylüyorsun!” diye çıkışacaklar.

Allahu Teâlâ Hazretleri ona: “Bilakis sen, “Falanca Kur’an okuyor!” desinler diye okudun ve bu da böyle söylendi.” der.

Sonra mal sahibi getirilir.

Allahu Teâlâ Hazretleri: “Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?” der.

Zengin adam: “Evet, ya Rabbi!” der.

Rab Teâlâ: “Sana verdiğimle ne amelde bulundun?” diye sorar.

Adam: “Sıla-yı rahimde bulunur ve tasadduk ederdim.” der.

Allahu Teâlâ Hazretleri: “Bilakis sen, “Falanca cömerttir!” desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi.” der.

Sonra Allah yolunda öldürülen getirilir:

Allahu Teâlâ Hazretleri: “Niçin öldürüldün?” diye sorar. 

Adam: “Cihad edilmesini emrettin, ben de cihad edip şehid oldum.” diyecek.

Allahu Teâlâ: “Yalan söylüyorsun!” der.

Melekler de “Yalan söylüyorsun!” diye çıkışırlar.

Allahu Teâlâ Hazretleri ona tekrar: “Bilakis sen, “Falanca cesurdur!” desinler diye düşündün ve bu da söylendi.” buyurur.

Sonra (Resûl-i Ekrem Ebû Hüreyre’nin dizine vurup): “Ya Ebâ Hüreyre! Bu üç kimse Kıyamet günü cehennemin aleyhlerinde kabaracağı Allah’ın ilk üç mahlûkudur!” dedi.”

Şüfey der ki: “Ben Ebû Hüreyre’den aldığım bu hadisi, Hz. Muâviye’ye haber verdim.

Bunun üzerine: “Böylelerine bu muamele yapılırsa, insanların geri kalanlarına neler yapılır?” dedi ve Hz. Muâviye şiddetli bir ağlayışla ağlamaya başladı; öyle ki helak olacağını zannettim. Derken bir müddet sonra kendine geldi, yüzündeki (gözyaşlarını) sildi ve (şu ayetleri) okudu:

“Allah ve O’nun Resûlü doğru söylediler:

“Dünya hayatını ve onun ziynetini isteyenlere, orada işlediklerinin karşılığını tastamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.”(Hud Sûresi, ayet 15-16)

Hadis Kaynak: Müslim, İmaret, h.152 (1905); Tirmizî, Zühd 48, h.2383; Nesâi, c.6, Cihad 22

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar