kayıktaki çiçek

Nefs Allah’a itaat ettiği zaman, onu rızkı her yandan bol bol gelir. İsyan ettiği ve kibirlendiği zaman ise rızka sebep olan vasıtalar ortadan kalkar. Üzerine ezâ ve cefâlar musallat edilir. Böylece nefs helak olur, mahvolur. Onun dünyası da, ahireti de hüsrandır. 

Allah’a itaat eden nefsin sahibi daima hizmete ve yardıma mazhar olur. Nerede bulunur ve nereye giderse, Allah onun kısmetini kendisine ulaştırır. Çünkü ondan razıdır. Allah’a itaatkar olan nefsin sahibi, üzerine farz olan vazifeleri gönül sevinci içinde ve hiç bir külfet duymadan edâ eder. Hem de kalbi Allah’tan başka şeylerden arınmış, uzuvları da dünyalık ve onun fuzûliyâtını kazanma sıkıntısından kurtulmuş olarak.

Ey nimetlere garkedilmiş kişi! Sana verilen nimetlere şükret. Aksi halde o nimetler elinden alınır. Şükür ile nimetlerin kanadını kes.  Aksi halde o nimetler yanından uçar gider.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar