Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah’tan cenneti istediğiniz vakit Firdevs’i isteyin.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.4, Cennet 4, h.2531

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar