Hz. Enes (r.a)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim abdest aldığında bir kere “İnnâ enzelnâhu fî leyleti’l-kadr” sûresini okursa, sıddıklar zümresine dahil olur. İki kere okursa şehitler listesinde yer alır. Üç kere okursa Allah onu peygamberlerle birlikte haşreder.”

(Kenzü’l-Ummâl, c.9, s.299, h.26090)

Her kim abdest aldıktan sonra Allah Resûlü’ne on kere salat-u selâm okursa, Allahu Teâlâ o kimsenin hüznünü giderir, onu mesrûr kılar.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar