tevhid

Azizler!

Lâ ilâhe illallah büyük bir kelimedir. Allahu Teâlâ katında büyük bir değeri vardır. Kim yürekten samimi bir şekilde söylerse cenneti hak etmiş olur. Dıştan, içinden ikrar etmediği halde söylerse canı, malı korunur; fakat ahirette varacağı yer cehennem olur. Çünkü insanın kelime-i tevhidi tekrar etmesi aslî vazifesidir. Onu terk etmek ise kesik el gibidir. Tevhide devam eden Allah’ın ve Rasûlü’nün emirlerini yerine getiren mümin demektir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar