Kuran ve tesbih

İşlediğin amel bir hardal tanesi kadar da olsa, bir taşın içinde yahut semada veya arzın bilinmedik bir yerinde bulunsa Allahu Azîmüşşân onu getirir, mizan koyar; iyi amellerinizin karşılığı olarak Hz. Allah rızasını ihsan eder; fena amellerinize ise cezasını musallat kılar.

Kişinin mükafat görmesi Allah’ın rahmetinden, ceza görmesi de Allah’ın adaletindendir. Nimetlerin en üstünü Hz. Allah’ı tevhiddir.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ 

Reklamlar