şemsiye

İbni Ömer (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: (Bir gün) Resûlullah aleyhisselâm yanımıza gelip şöyle buyurdular:

“Ey muhacirler! Beş şey vardır ki, onlarla imtihan olacağınız zaman (artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. Onların siz hayatta iken zuhurundan) Allah’a sığınırım. (Bu beş şey şunlardır):

1- Zina: Bir millette zina ortaya çıkar ve alenî işlenecek bir hale gelirse, mutlaka o millette taun hastalığı yaygınlaşır ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde görülmeyen hastalıklar yayılır.

2- Ölçü Ve Tartıda Hile: Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve sultanın zulmüne uğrar.

3- Zekât Vermemek: Hangi millet mallarının zekâtını vermezse mutlaka gökten yağmur kesilir. Hayvanlar da olmasaydı tek damla yağmur düşmezdi.

4- Ahdin Bozulması: Hangi millet, Allah ve Resûlü’nün ahdini (yani onun düşmanla yaptığı anlaşmayı) bozarsa, Allahu Teâlâ Hazretleri o millete, kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve ellerindeki (servet) lerin bir kısmını onlar alır.

5- Kitabullahla Hükmetmeyi Terk: Hangi milletin imamları Kitabullahla ameli terk ederek Allah’ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçerlerse, Allah onları kendi aralarında savaştırır.

Hadis Kaynak: İbni Mâce, c.2, Fiten 22, h.4019

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar