fincandaki pembe güller

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden ve sıkıntılarından küçük bir üzüntü ve sıkıntısını giderip onu ferahlandırırsa, Allah da ondan kıyamet gününün üzüntü ve sıkıntılarından büyük bir üzüntü ve sıkıntısını kaldırır. Kim eli dar borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kul, din kardeşinin yardımında oldukça Allah da o kulunun yardımındadır. Bir kimse ilim kastı için yola çıkarsa, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir cemaat, Allah’ın evlerinden bir evde (camilerde) toplanıp Kur’ân okur ve aralarında ders müzakere ederlerse, onların üzerine sekînet iner, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır, Allah onları kendi nezdinde olanlara (melekler ve peygamberlere) zikreder. Bir kimseyi ameli yavaşlatır (geride bırakır)sa, nesebi onu ileri götürmez.”

Hadis Kaynak: Müslim, c.3, s.2074, Zikir 38 (2699); Tirmizî, c.4, Birr, s.326, h.1930

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar