tırnak makası

Peygamber (s.a.v) Efendimiz, Ebû Hüreyre (r.a)’ye şöyle buyurmuştur

“Ey Ebâ Hüreyre! Tırnaklarını kes. Şeytan mutlaka uzayan tırnakların üstünde oturur.”

Tırnak kesme işine en faziletli olan parmaktan başlayarak en aşağısına doğru gitmeli. En mübarek şekli budur. Eller ayaklardan daha mübarektir. Sağ da soldan daha mübarektir. 

Şehadet parmağı en mübarek parmaktır. Tırnak kesimine şehadet parmağından başlamalı sonra onun sağındaki parmağın tırnakları kesilmeli. Daha sonra sol ele geçmeli. Sol elin de şehadet parmağından başlayarak serçe parmağına kadar tırnaklarını kestikten sonra, sağ elin ve sol elin baş parmağının tırnaklarını da keserek tırnak kesimini tamamlamalı.

Kaynak: Kimyâ-yı Saâdet / Syf. 80-81

Reklamlar