dualı cuma

Cuma namazının farz ve sünnetleri şöyle sıralanır:

Evvela dört rekat sünnet kılınır, ondan sonra ikinci defa olmak üzere caminin içinde, yani namaz kılınan yerde bir ezan okunur. Ezandan sonra hatip minbere çıkarak hutbe okur ki, bu farzdır. Hutbeden sonra mihraba geçerek imam olur ve cemaatle beraber iki rekat cuma namazı kılınır. Bu da farzdır. Bu farzdan sonra dört rekat daha sünnet kılınır ki buna cumanın son sünneti denir. Daha sonra isterse dört rekat zuhr-i âhir (sonraya kalmış öğle namazı) ile iki rekat “şu vaktin sünneti” niyetiyle namaz kılar. Bu sünnetler müekked sünnetlerdendir. Kılınış şekilleri ise aynen öğle namazının sünneti gibidir. Zuhr-i âhir ise öğlenin farzı gibi kılınır. Sahibi tertib olanlar zuhr-i âhiri terkedebilir. Fakat kazaya kalmış namazları çok olanlar bu namazı terk etmezler, öğle namazının yerine kaza ederler.

Cemaat, hatibin hutbeye çıkmasını aynen namazda olduğu gibi halini bozmadan öylece bekler. Bu arada geçen zamanda hiç konuşmaz. Başkalarına “sus” bile demez. Namazda olduğunu unutmaz. Bu zamanda geçen vakit iki rekat farz namazı yerindedir.

Cuma namazı bittikten sonra yerinden kalkmadan yüz defa:

“Sübhanallâhi ve bi-hamdihi sübhanallahi’l-azîm ve bi-hamdihi estağfirullâhe ve etûbü ileyh”

diyenin yüz bin kendisinin, yirmi dört bin de anasının ve babasının günahı mağfur olur.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar