salavat ve gül

Mukarreplerden keşif ve keramet sahibi bir zat, Arafat’ta iblisi insan suretinde gördü. Baktı ki zayıf, benzi soluk, gözü yaşlı, kamburu çıkmış perişan bir vaziyette. Bunun üzerine bu zat iblise şöyle sordu:

“Niçin gözün yaşlıdır. Kim ağlattı seni?”iblis:

“Ticaret fikri olmaksızın hacıların Arafat’a çıkması. Baktım ki maksatları yalnız Allah’ın rızası için haccetmek. Emellerine ulaşır ve Allah onları boş çevirmez diye korktum ve buna üzülerek ağladım.” dedi. O zat:

Ya seni zayıflatan nedir? iblis:

Hac yolunda atlayıp inleyip kişnemeleridir. Bu benim yolumda olsaydı çok sevinirdim, dedi. O zat:

Ya benzini solduran nedir? iblis:

İslam cemaatinin taat ve ibadetinde birbirleriyle yarışmasıdır. Şayet isyanda birbirleri ile yarışsalardı ben sevinirdim, dedi. O zat:

Ya seni çökertip böyle belini kıran nedir? dedi. iblis:

Kulun: “Allah’ım, senden hüsn-i hâtime temenni ederim” diye yalvarması. Ben de: “Vay bana, ben bunu acaba nasıl düşürüp amelini kendisine beğendireceğim” derim. Ve benim bu şekilde çalışacağımı anlayacağından korkarım da ondan, dedi. 

(İhyâu Ulûmid-Dîn, c.1, s.683)

Kaynak Kitap: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar