yıldızların altında akan su

Henüz üç aylık olan İsmail Aleyhisselâm susuzluktan bunalmaya başladı. Annesi de su aramaya çalıştı ama bulamadı. Oğlunun yanına döndüğü zaman aslında mevcut olup üstü kapanmış olan zamzemin İsmail Aleyhisselâm’ın ayağını yere tepmesi ile yeniden ortaya çıktığını gördü.

Zemzem, o günden beri kesintisiz akmakta olup dışarıdan hiçbir şey ona karışmamaktadır.

Zemzem lisan-ı hâl ile der ki:

“Ben, Rabbim tarafından kullarına ikram olmak üzere yaratılmış zemzemim. İçimde yetmiş bu kadar katkı vardır. Hepsi senin sağlığına yardım içindir. Doya doya iç, sağlığına kavuş.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar