hamdolsun

Akşamla yatsı arasında kılınan altı rekatlık bir namazdır. Allah’a çok itaat edenlerin namazı da denir. Çünkü bu namazı kılanlar için Allah’ın affı büyüktür. Günahları bağışlanır. Akşamla yatsı arasını ihya etmek Enbiya ve Mürselînin sünnetidir. Mukarrep kişilerden olmak isteyenler bu namaza devam ederler. 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur:

“Kim akşam namazından sonra çirkin bir söz söylemeden altı rekat namaz kılarsa bunların sevabı on iki senelik nafile ibadetin sevabına eşit olur.”

(İbni Mâce, c.1, s.437, h.no: 1374)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar