Kabe'de yağmur

Beytullah’ın özelliklerinden biri de temeli atıldığı günden bu tarafa Cenâb-ı Vücud Hazretleri’nin Kâbe’nin iki köşesine (Hacerü’l-Esved ve Rükn-i Yemânî) zat nuruyla tecelli etmesidir. Bu tecelli nuru, kıyamet gününe kadar kesintisiz devam edecektir. Bundan dolayı Kâbe, bütün müminlerin kıblegâhı olmuştur.

İkincisi ise Medine-i Münevvere’den gelen Peygamber Aleyhisselâm’ın nübüvvet nurudur. Bu nur, Umre Kapısı cihetinden yatık olarak gelir. Altınoluk’tan yukarı yükselir, ikinci kat semada diğer tecelli nurlarıyla birleşir. Arş’tan yukarı Hz. Allah’a gider.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar