mavi dalga

Hz. Câbir (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu

“Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Hizmetlilerinize beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah Tebârake ve Teâlâ’nın ihsanına nâil olacağınız bir eşref saate rastlar da o bedduanız kabul görür.” (Ebû Dâvud, c.2, s.185, Kitabul-Vitr, h.1532)

“Kendinize ancak hayır dua edin. Çünkü melekler dediklerinize “âmîn” derler. Onlar âmin dedi mi, yapılan her ne ise kabul görür.”

“Birbirinize, Allah’ın laneti, Allah’ın gazabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.” (Ebû Dâvud, c.5, Edeb 45, h.4906; Tirmizî, c.4, Birr 48, h.1976)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar