cuma suresi

Ümmü Hânî binti Ebû Talip (r.anhâ)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Peygamber (s.a.v) bir gün bana uğradı. O’na dedim ki:

“Ey Allah’ın Resûlü, ben artık ihtiyarladım ve zayıf düştüm. (Veya ben O’na uğradım da bunu söyledim.) Bana oturarak yapabileceğim bir amel tavsiye et.”

Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

“Yüz defa Allah’ı tesbih et (Subhânallah de). Bu, İsmailoğullarından altmış köleyi azat etmeye denktir. Yüz defa tahmîd okuyarak Allah’a hamd et ( Elhamdülillah de). Bu, Allah yolunda savaşmak için eyerlediğin ve dizginlediğin yüz ata denktir. Yüz defa “Allahu ekber” de. Bu, yüz kabul edilmiş deve kurbanına denktir. Yüz defa da tehlîl oku (Lâilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehû lehu’l-mülkü ve lehu’l hamdü yuhyî ve yümît bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr de).

Râvî der ki: Bunun sevabı gökle yer arasını doldurur. O gün senin gibi bir amelde bulunmadıkça, hiçbir amel, bu kulun amel defterine yazılıp yukarı çıkamaz. Aynı ameli işleyen müstesna.”

Hadis Kaynak: Müsned, c.6, s.344

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar