Allah cc ve kulları

Halaka-ı zikirde öne ve arkaya sallanmak yasaktır.

Darbeli olarak şiddet göstermek doğru değildir. Esmâ-i İlahi’nin sıhhatini bozmak harama kadar gider.

Sağdan sola hafif sallanarak, içten gele gele aşk ile Rabbimizi zikretmek, ibadetlerin en efdalidir.

İhtiyar ve rahatsız olanları ayağa kaldırmamak daha güzel olur.

Seslere gelince;

Huzuru temin için hep bir ağızdan yapmak, zikirbaşının sesini geçmemek ve sesi çok yükseltmemek kaydıyla temin edilir. Böylesi zikre melekler iştirak ederler. Kişinin ibadetine meleklerin iştirak etmesi makbul ibadetlerdendir.

Soru: Aşka gelerek sayha etmek doğru mudur?

eş-Şeyh es-Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) cevaben şu hadis-i şerifi okuyarak buyurdular ki:

“Hakiki bir cezbe, dünya ve içindekilerin ibadetinden daha hayırlıdır.”

Cezbe kendiliğinden gelen bir hal değildir. Yüce Allah (c.c)’ın sıfat tecellisinden, Rasûlullah’ın şefaatından, meleklerin aşka gelen kişiye dokunmasından ve Evliyaullah’ın ilim nazarından meydana gelmektedir.

Esmanın okunuş şeklini değiştirmek doğru değildir. Yanlış okunan esma, zikri geçerli saymaz.

Zikir esnasında Hz. Ömer (r.a)’in sesini yükseltmesi ve Hz. Ebû Bekir (r.a)’in sesinin hafif çıkması üzerine Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ya Ömer, sesini biraz kıs. Ya Ebâ Bekir, sen de sesini biraz yükselt. Ashabımın buna uymalarını istiyorum.”

Harp esnasında kılıcı düşmana hafif vursan mı daha iyi keser, yoksa hızlı vursan mı daha iyi keser? Zikrullaha gelen insan nefsiyle harbe girmiş demektir. Esmayı kuvvetli söyleyerek, düşman olan nefsi mağlup edip sindirsin. Bu konuda aşkla, şevkle çalışmak lazımdır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar