tek pembe çiçek

Abdülkadir Geylani Hazretlerine şevkin ne olduğu sorulunca şöyle buyurdu:

“Şevklerin en güzeli, müşahededen kaynaklanan özlemdir. Böyle biri buluşmadan usanmaz, susuzluğu yatışmaz, yakınlıktan kaçmaz ve aşinalığı kesintisiz ve süreklidir. Hatta ne kadar çok buluşsa şevki ve özlemi o kadar artar. Şevk ancak onun illetlerinden ayrılıp sıyrıldıktan sonra kabule şayan olur ki, bunlar ya bir ayrılmaya muvafakat, ya bir hevese uyma veya nefsi korumadır. Gerçek şevk, bütün sebeplerden sıyrılmış olan şevktir.” (Kalâidü’l-Cevâhir, 89-90)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar