mavi gökyüzü altındaki pembe çiçekler

Ebû Derdâ (r.a)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir kul (günde) yüz defa “Lâilâhe illallah” derse, kıyamet günü (Azîz ve Celîl olan) Allah, o kimseyi, yüzü ayın on dördüncü gecesindeki gibi parlak olduğu halde diriltir. Ve o gün, hiçbir kimsenin ameli, onun amelinden daha faziletli bir amel (olarak Allah’ın huzuruna) yükselmez. Ancak onun gibi (günde yüz defa “Lâilâhe illallah” derse) veya daha da fazla söylerse, o müstesna.”

Hadis Kaynak: Kenzü’l-Ummâl, s.1, s.422, h.1805

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar