turuncu çiçekler

Sahabeden bazılarının (r.a) şöyle dediği anlatılır:

Sekiz şeyi yapmaktan aciz kalan kimse, ayrıca sekiz şey yapmalı ki kaybettiğinin faziletine erişsin. Şöyle ki:

1- Bir kimse gece namazı kılmanın faziletine nâil olmak istiyorsa gündüz hata işlemesin, Allah’a asi gelmesin.

2- Bir kimse oruçlu olmadığı halde nafile orucun faziletini istiyorsa diline sahip olsun.

3- Bir kimse alimlerin fazilet derecesini istiyorsa tefekküre devam etsin.

4- Bir kimse evinde oturduğu halde mücahitlerin ve gazilerin sevap ve derecesine ulaşmak istiyorsa şeytanla mücahede etmelidir.

5- Bir kimse gücü yetmediği halde sadaka faziletine ermek istiyorsa dinlediği, bildiği ilmi insanlara öğretsin.

6- Bir kimse hacca gitme imkanına sahip olamadığı halde hac sevabı almak istiyorsa Cuma namazına devam etsin.

7- Bir kimse abidlerin faziletine erişmek istiyorsa insanların aralarını düzeltsin. Onların aralarına düşmanlık ve kin sokmasın.

8- Bir kimse Allah dostlarının faziletine nâil olmak istiyorsa elini göğsüne koysun ve kendisi için istediğini kardeşi için de istesin.

Kaynak: Tenbîhü’l-Gâfilîn