dağdaki kalp bulut

İbrahim Edhem (Rahmetullâhi aleyh) şöyle nasihat eder:

“Seyahatim esnasında Lübnan dağlarında zümre-i ricalullah ile buluştum. Onların bana vasiyeti şu oldu: Ey Has! Dünyada dolaşırken yolun Allah’ın bazı kullarına uğrarsa onlara şu dört hikmetli hususta vaaz ve nasihatte bulun:

1- Yemek yemeyi çoğaltanın ibadetlerinden lezzet alamayacağını bildir.

2- Kim çok uyumayı tercih ederse ömrünün bereketini bulamayacağını bildir.

3- Kim çok konuşur ve çok gülerse onun kalbi ölür, hayattan bihaber olarak yaşar, ayakta gezen cenaze gibi olur.

4- Kim halkın rızasını ön plana alırsa o, Mevlâ’nın rızasını bulamaz. Ebediyen hüsran içinde kalır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar