uçan kuş

Kutup mertebesine erişmiş Allah dostu, ehl-i dünyanın birçok işlerine, kısmetlerine, işlerinin ve akıbetlerinin nereye varacağına muttalî olur. Bunlardan haberdar edilir.Sırların hazinelerine muttalî kılınır. Gerek hayır gerekse şer olsun dünyada hiç bir şey ona gizli kalmaz. Zira o, Allah’ın has kuludur. O’ndan haber getiren has habercidir. Allah’ın, rasûllerinin ve peygamberlerinin nâibidir, vekilidir. Ülkenin eminidir. 

İşte bu vasıflardaki kişi zamanın kutbudur, efendisidir, en şereflisidir, mana aleminin reisidir, kumandanıdır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar