rıza duası

İlm-i ledün, şarkta ve garptaki Müslümanları düşünmek, onların sevincine ve tasasına ortak olmak, ihtiyaç sahiplerine hizmet etmektir. (Tasavvuf ve Tarikatlar, s.473)

İlm-i ledün, bütün halkı görüp gözetmeye çalışmaktır.

İlm-i ledün, yetmiş iki milletin dilini bilmek, herkesin halinden anlamaktır. Süleyman Aleyhisselâm, bütün dilleri bildiği gibi kuşdilini de bilir. İlm-i ledün erbabı da akıl âlemine Süleyman gibi tercüman olmalıdır.

İlm-i ledün, gönül hanesinden masivayı temizlemek, kalbini Rahman’ın Arş’ı yapmaktır.

İlm-i ledün, Allahu Teâlâ’ya kulluk vazifesini iyi anlamak, Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimizin şeriatını gönülde bir delil olarak yaşamaktır.

İlm-i ledün, canını sevgilisine verip masiva esaretinden kurtulmak, Mevlâ’nın emn-ü emânında bulunmaktır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar