hayır şer

1- Çok düşünün.

2- Çok okuyun.

3- Çok çalışın.

4- Çok temiz ve çok zarif olun.

5- Herkesle selamlaşın.

6- İlimde, bilimde, sanatta ve teknolojide yarışın.

7- Mutlaka en iyiyi seçip uygulayın.

8- İşleri daima ehil olana verin.

9- Her durumda âdil olun.

10- Yalana karşı çıkın ve dürüst davranın.

11- Güzel ve hoş sözler söyleyin.

12- İyilikte ve güzellikte yarışın.

13- Sevdiğiniz şeylerden vermeyi bilin.

14- Ne olursa olsun verdiğiniz sözü tutun.

15- İsrafa karşı olun ve tasarruflu davranın.

16- Ne aldatın ne de aldanın.

17- Anne-babanıza karşı mutlaka iyi davranın.

18- Başarıda kibirlenmeye karşı olun ve öyle davranın.

19- Başarısızlıklarınızda umutsuzluğa düşmeyin.

20- Düşmanlık yapana ve yaptırana yardım etmeyin.

21- İftiraya karşı olun ve öyle davranın.

22- Yaptığınız anlaşmalara uyun.

23- Evlenmede nikah akdi yapmadan ilişkiye girmeyin.

24- Her iyi olanı yapmayı teşvik edin ve bunu yaygınlaştırın.

25- Kötü söz, iftira, yalan ve gıybet gibi şeyleri nakletmeye karşı olun.

26- Kişilere hakaret etmeye karşı olun.

27- Önce kendinizi islah edin.

28- Her çeşit kumarı reddedin.

29- Kişileri hor ve hakir görmeye karşı olun.

30- Her yaptığınız işi iyi yapın.

31- Emanete hıyanet edene karşı olun.

32- Her yaptığınız alış veriş ve çalışma; doğru, dürüst, yalansız, hilesiz, meşru ve helalinden olsun.

33- Haksız yere cana kıymanın en büyük insanlık suçu olduğunu bilin ve buna inanın.

34- Haksızlık yapana, zulmedene karşı olun.

35- Haksızlığa karşı olun.

36- Tefeciliğe karşı olun.

37- Rüşvet verip almaktan kaçının.

38- Kutsal değerlerinizi istismar edenlere karşı olun.

39- Söz getirip götürene karşı olun.

40- Bir kimsenin haksız yere aleyhinde olmaya karşı olun.

41- Başkalarının hakkına tecavüz etmeye karşı olun.

42- Sarhoş edici içecekleri içmeye karşı olun.

43- Her çeşit kötülüğe karşı olun.

44- Çocuklarınıza ahlaki ve manevi değerleri öğretin.

45- Dini kolaylaştırın, zorlaştırmayın.

46- Hiç kimsenin olmadığı ve görmediği bir yerde bile yanlış iş yapmayı reddedin ve yaptığınız faydalı bir şeyin karşılığının size ödeneceğine inanın.

47- İnsanın yaratıcı olamayacağına, yaratıcının ancak Allah (c.c) olduğuna inanın.

48- Herhangi bir insanı bağlı bulunduğu inancından dolayı değil, yaptığı yanlıştan dolayı eleştirin.

49- Sizinle aynı inancı paylaşmayan insanlara karşı hoşgörülü ve dürüst davranın.

50- Yardımlaşmayı, fedakârlığı, vefakârlığı ve paylaşmayı öğrenin.

51- İnsanlar arasında hoşnutsuzluk çıkarmayın.

52- Çalışmadan kazanmaya karşı olun.

53- Hak etmediğiniz beğeniler sizi mutlu etmesin.

54- Kendinizin dindar, başkalarının da günahkar olduğunu düşünmeyin

55- En büyük ve üstün faziletin ancak ilimle elde edileceğini bilin.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

 

Reklamlar