beyaz tomurcuklu gül

Denilmiştir ki:

Şefaat, günahkarlar hakkında sabit olduğu halde Vesile duasını okuyanlara mazhar olacağı ifade edilmiştir. Günahı olmayanların şefaate ihtiyacı var mıdır?

Bu itiraza şu cevap verilmiştir:

Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm)’ın başka şefaatleri de vardır. Sorgu suale maruz kalıp hesap vermeden cennete girme, cennetteki derecelerin yüceltilmesi gibi. Bu duayı yapan herkes, kendine münasip olana mazhar olur.

(İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/326-328)

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar