salavat resmi

Es-selâmü Aleyküm Kardeşlerim..

Bizleri Şaban ayına ulaştıran Rabbimize hamd-ü senalar ederek  buyurunuz bu ay hakkındaki bilgilerimizi tazeleyelim:

Hz. Âişe (r.anha) şöyle anlatmıştır:

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz o kadar oruç tutardı ki; gayrı orucunu hiç açmayacak sanırdık.

Bazen de oruç tutmazdı, yerdi. Biz öyle sanırdık ki: Gayrı hiç oruç tutmayacak.

Ramazan ayı hariç, Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin hiç bir ayın tümünü oruçlu geçirdiğini görmedim.

Ancak Şaban ayında tuttuğu oruç kadar, Ramazan ayı dışındaki aylarda oruç tuttuğunu da görmedim. 

tasavvufokulu not: Günyet’üt Tâlibin adlı eserden aktardığımız bu hadis-i şerifin sonunda Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretleri şöyle buyuruyorlar: “Üstte anlatılan rivayet (hadis-i şerif) sağlamdır.”

Yine Hz. Âişe (r.anha) Annemiz diyorlar ki; Kendisine şöyle sordum:

“Ya Rasûlallah, görüyorum ki Şaban ayında daha çok oruç tutuyorsunuz?”

Bana şöyle buyurdu:

“Ya Âişe, bu ay öyle bir aydır ki; ölüm meleğine gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki, ismim ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde verilsin.”

Hz. Enes (r.a)’dan naklen:

Rasûlullah (s.a.v) Efendimize oruçların en faziletlisi sorulduğu zaman şöyle buyurdular:

“Ramazan ayına tazim (saygı-hürmet) için, Şaban ayında tutulan oruçtur.”

Ve yine buyurdular ki:

“Şaban ayı, Ramazan ile Recep ayı arasındadır. Çoğu kimseler onu unutur. Halbuki ameller, Alemlerin Rabbi Allah’a o ayda arz edilir.”

Hz. Âişe (r.anha) Annemiz buyurmuştur ki:

“Rasûlullah (s.a.v) Efendimize ayların en sevimli geleni Şaban olurdu. Zira Şaban ayı Ramazan ayına ulaştırırdı.”

Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Günyet’üt Tâlibin adlı eserinde Ashab-ı Kiram (r.a) Efendilerimizin Şaban ayını nasıl geçirdiklerine dair bilgiler var. Şöyle ki:

Enes b. Malik (r.a)  anlattı:

“Ashab, Şaban ayı hilalini gördüklerinde hemen Kuran okumaya kapanırlardı.

Müslümanlar mallarının zekatlarını ayırırlardı (verirlerdi) ki, onunla zayıflar ve yoksullar Ramazan ayına hazırlansınlar.

Valiler hapishanedekileri serbest bırakırlardı. Eğer tatbik edilmesi gereken şer’i bir ceza varsa uygulanırdı, yoksa bırakılırdı.

Tüccarlar borçlarını öder, alacaklarını da toplarlardı.

(Ashab-ı Kiram) bundan sonra Ramazan ayını beklemeye başlarlardı. Hilali görünce boy abdesti alıp itikafa girerlerdi.”

Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretleri buyuruyorlar ki:

“Hayır kapıları bu ayda açılır.

Bu ayda kullara bereketler, uğurlar iner.

Bu ayda hatalar bir yana atılır.

Bu ayda günahlar silinir.

Bu ayda, yaratılmışların hayırlısı Rasûlullah (s.a.v) Efendimize çok çok salavât-ı şerife okunmalıdır.”

Kıymetli Kardeşlerim,

Şaban-ı şerifiniz hayırlı mübarek olsun. Rabbim bu ayın hürmetine günahlarımızı affetsin, şefaate lâyık ve nâil eylesin. Bizleri dünyada kemal, ahirette cemâl saadetinden mahrum eylemesin. Amin..

Şaban-ı Şerifte okunacak tesbihlere buradan ulaşabilirsiniz kardeşlerim.

Allah’a emanet olunuz..

by ihyaca

Kaynaklar:

Günyet’üt- Tâlibin

Gönül İncileri

Reklamlar