yeşil hatlı Kuran

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi ise Yâsîn Sûresidir. Her kim Yâsîn Sûresini okur ve onun içindekilere göre yaşarsa; Allah o kimseye Kur’ân’ı on kere okumuş kadar sevap yazar.”

“Allah’ı ve ahireti gaye edinen kişi onu (Yâsîn Sûresini) okursa mutlaka bağışlanır. Onu ölülerinize okuyunuz.”

Yâsîn Sûresi’nin okunmasıyla ilgili olarak da şu müjdeyi vermiştir:

“Yâsîn’i okuyunuz. Onda on bereket vardır:

1- Aç okursa doyar.

2- Çıplak okursa giyinir.

3- Bekar okursa evlenir.

4- Korkan okursa emin olur.

5- Mahzun okursa ferahlar.

6- Misafir okursa seferde (yolculukta) yardım görür.

7- Kaybı olan okursa kaybını bulur.

8- Hasta okursa şifa bulur.

9- Susayan okursa suya kavuşur.

10- Ölü üzerine okunursa ölünün azabı hafifler. Her harfi için bin sevap yazılır. Yine her harfi sayısınca günahları affolunur. Şayet cuma günü okunursa kabul olunmuş bir hac sevabı verilir.

Yâsîn-i şerif hangi hacet için okunursa o hâsıl olur.

Hadis Kaynakları: Dârimî, Fedail-ül Kur’ân, 27; Râmûzu’l-Ehâdis, h.2290

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

 

Reklamlar