pembe ağaç

Resûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Kim “Lâilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke leh, lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir” duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle azat etmiş gibi sevap verilir. Ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha faziletli bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere “Subhânallâhi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.”

Hadis Kaynak: Buhârî, c.4, s.95, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, c.3, Zikr 28 (2691); Muvatta, c.1, Kur’ân 20; Tirmizî, c.5, Deavât 61, h.3464

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar