cuma daveti

Hz. Enes(r.a)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe kâmil mümin olamaz.”

(Dârimî, Buhari, Müslim, Nesâi, İbni Mace)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar