misvak kutusu

Ebû Hüreyre (Radıyallâhu anh)’tan rivayet edildiğine göre Rasûlallah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Ümmetimi zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim.” (Buhârî, Cum’a 8, Savm 27; Müslim, Tahâret 42)

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivayet edildiğine göre Rasûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Misvak kullanmak ağzın temiz kalmasına ve Rabb’in razı olmasına vesiledir.” (Nesâi, Tahâret 4; Buhârî, Savm 27; İbni Mâce, Tahâret 7)

“Biz Rasûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’in misvakını ve abdest suyunu akşamdan hazırlardık. Allah onu, gecenin dilediği saatinde uyandırırdı. O, uyanınca hemen misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı.” ( Müslim, Müsâfirîn 139; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl 2, 25, 43; İbni Mâce, İkâmet 123)

Ebû Mûsa (Radıyallâhu anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına girdim. Misvakın ucu ağzındaydı.” (Buhârî, Vudû 73; Müslim, Tahâret 45. Ayrıca bkz. Nesâi, Tahâret 2)

“Rasûlullah (s.a.v) efendimiz uykudan uyanınca misvakla dişlerini temizlerdi.” (Buhârî, Vudû’ 73, Teheccüd 9; Müslim, Tahâret 46,47)

Enes (Radıyallâhu anh)’tan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Misvak kullanmak hakkında size pek çok tavsiyede bulundum.” (Buhârî, Cum’a 8. Ayrıca bkz. Nesâî, Tahâret 5)

Şüreyh İbni Hânî (r.a) şöyle dedi: Hz. Âişe’ye:

“Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) evine girdiği zaman ilk önce ne yapardı?” diye sordum.

“Dişlerini misvaklardı.” dedi. (Müslim, Tahâret 43,44. Ayrıca bkz. Nesâi, Tahâret 7)

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“Misvakla kılınan bir rekat namaz, misvaksız kılınan yetmiş rekat namazdan hayırlıdır.”

Tâhâ-yi Hakkârî (Rahmetullâhi aleyh) bu hadis-i şerife şöyle bir anlam verir:

“Hadiste geçen sivak kelimesi misvak ile ovmak manasına geldiği gibi sivak yani senden başkası anlamına da gelir. Bu duruma göre hadis-i şerifin manası şöyle olur: Sensiz yani kendisini düşünmeden Rabbinle olduğun bir rekat namaz, kendinle olduğun yetmiş rekat namazdan daha değerlidir.” (Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Hilyetü’l-Evliyâ Sıfatü’s-Safve, c.9, s.117)

Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

“Ey Ali! Misvak kullanman gerekir; misvak ağzı temizlerken Rabbinin rızasını kazandırır, dişleri parlatır. Dişlerini temizlerken parmaklarını kullanarak temizlemelisin. Meleklere en nahoş gelen şey, bir kulun ağzında yemek artığı görmektir.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar