hoşgeldin ey şehr-i ramazan

Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde mealen buyurur ki:

“Şüphesiz ki Allah Tebârake ve Teâlâ ramazan orucunu farz kılmıştır. Ben de size onun kıyamını sünnet kıldım. Her kim iman ederek ve sevabını hesaba katarak ramazan orucunu tutar, teravih namazını kılarsa günahlarından annesinden doğduğu gün gibi masum olarak çıkar. Ey cemaat, size büyük bir ay yaklaşmaktadır. Öyle mübarek bir ay ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Allah, o ayın orucunu farz, teravihini nafile olarak meşru kılmıştır. Şimdi her kim bu ayda hayır namına bir iş yaparsa yetmiş tane farz eda etmiş gibi olur. Bu ayda müminin rızkı artırılır.

Size Ramazan ayı geldi. Bu ay bereket ayıdır. Bu ayda Allah size yardım eder. Rahmetini indirir, günahları bağışlar, duaları kabul buyurur. Allah, sizin ibadet hususundaki yarışınızı görür de, sizinle meleklere karşı iftihar eder. Siz Allah’a hayır işlediğinizi gösterin. Çünkü şaki, bu ayda Allah’ın rahmetinden mahrum olan kimsedir.

Ramazan erişip de affolunmayan bizden ırak olsun. Böyleleri ramazanda affolunmazsa ne zaman affolunur.

Şüphesiz ki cennet sene başından gelecek seneye kadar ramazan için süslenir. Ramazanın ilk gecesi oldumu Arş’ın altından bir rüzgar eser.

Ramazanda Allah’ı zikreden kimsenin günahı affolunur. Allah’tan dileyen mahrum kalmaz. Ramazan ayının ilk gecesinde gök kapıları açılır, bunlar ramazanın son gecesine kadar kapanmazlar. İftar vakti Allah’ın cehennemden azad ettiği nice kullar vardır. Her gün her gecesinde kabul buyurulan dualar vardır. Seneden seneye tutulan ramazan oruçları, aralarındaki günahlara keffarettir. Teravih kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur.

Ümmetim ramazan ayını ibadetle ihya ettikçe asla perişan olmayacaklardır. Ramazan ayından korunun. Zira o ayda işlenen hayırlı ameller başka aylarda görülmedik şekilde katlanır (çoğaltılır), kötülükler de öyledir.”

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar