ramazan geldi yazılı görsel

Oruçluya Mekruh Olan Şeyler:

1- Bir şey tatmak, kadının kocası huysuz olursa o kadının yemeğin tadına bakması mekruh değildir.

2- Özürsüz bir şey çiğnemek.

3- Sakız çiğnemek, ancak sakızdan mideye bir şey gitmemelidir. Hele bugün piyasada bulunan şekerli naneli cikletler orucu bozar.

4- Kendinden emin olmayan kimse için hanımını öpmek.

5- Kendini zayıf, oruca güçsüz duruma düşüreceğini bildiği halde kan aldırmak, güç bir iş yapmak.

6- Tükürüğü ağzına toplayıp yutmak.

Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler:

1- Kendinden eminse karısını öpmek.

2- Bıyık yağlamak.

3- Sürme çekmek.

4- Kendisini zayıf düşürmeyecekse kan aldırmak.

5- Misvak kullanmak.

6- Su ile ağzını çalkalamak.

7- Burnuna su çekmek.

8- Yıkanmak.

9- Serinlemek için bez parçasını ıslatıp vücuduna sürmek veya sarmak.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar