sade güzellik

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdu ki:

“Bir kimse Yâsîn’i yazar ve sonra da suyunu içerse, içine bin nur girer, bin rahmet ve bin bereket girer, bin deva girer ve ondan bin hastalık çıkar.”

(Râmûzu’l-Ehâdis, s.440, h.5489)

“Ey Ali! Yâsîn Sûresi’ni çok oku. Yâsîn Sûresi’ni okumanın on bereketi vardır: Aç insan Yâsîn’i okursa doyar, susamış okursa suya kanar, çıplak okursa giyinir, hasta okursa iyileşir, korkan okursa emniyet bulur, hapisteki okursa kurtulur, bekar okursa evlenir, yolcu okursa yolculuğunda ona yardım edilir, malını kaybeden okursa malını bulur. Bunun yanı sıra eceli gelen birinin başında okunursa ölümü kolaylaşır. Sabah vakti Yâsîn okuyan akşama kadar; akşam okuyan da sabaha kadar güvendedir.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar