af duası

Allah’ın kuluna darılması üç şeyle olur:

1- Allah’ın emrettiği hususlarda kusur işlemek,

2- Allah’ın kendisi için yaptığı taksime razı olmamak,

3- Hazreti Allah’tan bir talepte bulunup da elde edemeyince O’na kızmak.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar