mavi Kuran

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, Kur’ân-ı Kerim’de otuz ayetli bir sûre vardır. Okuyana şefaat eder de nihayet (kendisini okuyan) kimse (Kıyamet günü) bağışlanır. Bu sûre Tebârakellezî biyedihi’l-mülk  sûresidir.”

(Hadis Kaynak: İbni Mâce, c.2, h.3786; Ebû Dâvud, c.2, h.1400; Tirmizî, c.5, Fedâilü’l-Kur’ân 9, h.2890-2893)

Ebû Dâvud’daki rivayette: “(Okumak suretiyle) arkadaşlığını kazanan kimseye bu sûre şefaat eder.” denilmiştir.

Tirmizî’nin aldığı rivayet ise şöyledir: “Bu sûre (kabir azabına veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu sûre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır.”

Rezin şunu ilave etmiştir: Rasûlullah (s.a.v) buyurmuştur ki: “Mülk Sûresi, kabirde arkadaşı yerine mücadele eder (ve onu azaptan korur.)”

Bu hadis-i şerifler, Mülk Sûresi’nin okuyucusu için kabirde veya ahiret gününde şefaatçi olduğuna delalet eder. Mülk Sûresi, özellikle her gün yatsı namazından sonra veya yatmadan önce bu sûreyi okumayı âdet haline getiren mümine inşallah şefaatçi olacaktır.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar