haklı

Hz. Ali (Kerremallâhu veche) bir hutbesinde diyor ki:

“Ey insanlar! Allah’ın zikrine dalınız. Zira sözlerin en güzeli Allah’ın zikridir. Muttakilere vaad edilen şeyi isteyiniz, çünkü Allah’ın vaadi haktır. Peygamberimizin yolundan gidiniz, çünkü yolların en üstünü O’nun yoludur. Peygamberimizin sünnetinden ayrılmayınız, zira sünnetlerin en üstünü O’nun sünnetidir. Allah’ın kitabını öğreniniz, çünkü Allah’ın kitabı sözlerin en üstünüdür. Kur’an hakkında bilgili olmaya çalışınız, çünkü Kur’an kalplerin baharıdır. Kur’an nurundan şifa dileyiniz, çünkü O kalplerdeki hastalıklara şifadır.

Ey insanlar!

Gönlünüzde yanlış inançlara yer vermeyiniz ki, şüpheye düşmeyesiniz. Şüpheye düşmeyesiniz ki, inkâra sapmış olmayasınız. Kendi rahatınız için azimetleri bırakıp ruhsatları tutmayın ki, hakkı unutmayasınız. Hakk’ı unutmayın ki, zarara girmeyesiniz. İçinizde kendine en çok dost olan, Rabbine en çok itaat edeninizdir. Kendine en çok hıyanetlik eden de Rabbine en çok karşı geleninizdir. Unutmayın ki, “Allah’a itaat eden kimse daima güven ve saygı içinde, Allah’a karşı gelen kimse de, korku ve pişmanlık içindedir.” buyrulmuştur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar