kalp şeklindeki bulut

Ölmek üzere olan bir kişiye karşı bazı görevlerimiz vardır. Şöyle ki:

Ölmek üzere olduğu anlaşılan bir kişiyi kıbleye doğru sağ tarafına çevirmeli. Ayakları kıbleye olarak ve başı biraz yükselterek arkası üstüne de yatırılabilir. Bu halde başı biraz yukarıya kaldırılır ki yüzü kıbleye gelsin. Böyle olunca ruhun çıkması kolay olur. 

Ölmek üzere olan kişiye şehâdeteyn telkin edilir. Yani:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh” telkini yapılır. Çünkü birinci şehadet ikincisi olmadan kabul edilmez. Bu kişiye “söyle! söyle!” diye emredilmez. Canı sıkılıp red etmesinden korkulur.

Öldükten sonra gözleri yumulur, çenesi iyice bir bez ile çekilerek ve ağzı kapatılarak tepesinden bağlanır. Bu iş onun suretini güzelleştirmek için yapılır. Bir kimsenin vefatını insanlara ilan etmekte mahsur yoktur. Techizinde acele edilir. Kefeni buhurlanır. Tek sayıda üç veya yedi kere buhurlanmış serir üzerine konur. Güzel koku ile buhurlamakta ölüye ta’zim (saygı) vardır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar