koyun-kuzu

Zekatı verilmesi gereken mallar beş ana grupta toplanır:

1- Altın, gümüş ve nakit para,

2- Ticaret malları 

(Bu ikisine emvâl-i bâtıne denir.)

3- Maden ve defineler,

4- Ekin, meyve gibi ziraat mahsulleri,

5- Ehli hayvanlar.

(Bunlara da emvâl-i zahire denir.)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar