gül ve fotograf makinası

Ey oğulcuğum!

Sabaha kavuştuğun zaman nefsine akşamdan bahsetme. Akşama kavuştuğun zaman da sabahtan söz etme. Zira sabahtan akşama, akşamdan da sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmiyorsun. Dün, içinde senin lehine ve aleyhine dair mevcut olan şahitlerle birlikte geçip gitmiştir. Bir daha da geri gelmez. Yarına ise erişip erişmeyeceğini bilmiyorsun. Sen bugünün çocuğusun, içinde bulunduğun anın çocuğusun. Bundan dolayı içinde bulunduğun anı en iyi şekilde değerlendirmeye bak..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 508 / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar