kuşlarla tebessüm

Kimin sıkıntısı artarsa aşağıdaki duayı okusun. Zira Allah, bu duayı okuyan her kulun gam ve sıkıntısını gidermiş, yerine ferahlık vermiştir:

Allâhümme innî abdüke vebnü abdike vebnü emetike nâsiyetî biyedike mâadin fiyye hükmüke adlün kadâüke es’elüke bi-küllismin hüve leke semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke eviste’serte bihî fî ilmil-ğaybi indeke en tec’alel-Kur’âne rabîa kalbî ve nûra sadrî ve celâe huznî.

Allah’ım, ben senin kulunum, kulunun oğluyum (kızıyım), cariyenin oğluyum (kızıyım), senin avucunun içindeyim, alnım senin elinde. Hakkımdaki hükmün câridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin ve kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb ilminden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur’ân’ı kalbimin baharı, sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmanı dilerim. (Amin)

Kaynak: Gönül İncileri

Reklamlar