Abdülkadir Geylani ks, sabır

Müjdeler olsun o kimseye ki, İzzet ve Celal sahibi Allah’ın nimetlerinin varlığını itiraf ve kabul eder ve hepsini O’ndan bilir, O’na izafe eder. Ve gerek kendisini, gerek sebepleri, gerekse kendisinin kuvvet ve kudretini aradan çıkarır, nimetleri bunlardan bilmez, bilakis yalnız Allah’tan bilir.

Akıllı o kimsedir ki, İzzet ve Celal sahibi Allah’a bir şey yüklemez. O’nun herhangi bir fiili işleme mecburiyetinde olduğu iddiasında bulunmaz. Hiçbir suretle O’ndan bir karşılık beklemez.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Reklamlar