Gül demeti

Allahu Teâlâ’ya yakın olmak isteyen kişinin şu altı şeye yapışması gerekir:

1- Allah’ın emirleri ve nehiyleri ki, bunlara riayet farzdır.

2- Resûlullah’ın sünnetine ittiba etmek,

3- Güzel ahlak sahibi olmak,

4- Allah’ın rızasını kaybetmekten korkmak,

5- Allah’ın rızasını kazanmak için gayretli olmak,

6- Affedici ve cömert olmak.

Bu altı şeyi önemsemeyen kişi, kâmil imana eremez. Aklı ve kalbi, güzel şeyleri yakalayamaz. Yaşamını mübarek kılamaz. Rab Teâlâ’ya ibadet etmenin tadına varamaz. (Hilyetü’l-Evliyâ Sıfâtü’s-Safve, c.6, s.58)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Reklamlar