uçan kalp

Rabıta ile sevgi arasındaki alaka, birinin bulunması halinde diğerinin de zaruri olarak bulunması kabilindendir. Nasıl ki sevgi; sevgilinin şahsını, hayalini, güzelliğini, sıfatlarını, hal ve hareketlerini düşünerek kalbi sevgiliye bağlamaksa, rabıta da böyledir. Bu hal az veya çok her müminde zaten mevcuttur. Çünkü Peygamber efendimize, O’nun halifelerine, ashabına yönelik sevgi ve muhabbet her müminin kalbinde bulunur.

Rabıta, kıyamete kadar devam eden peygamber mucizesidir. Eğer ruh üzerinde doğrudan tesirini gösteren bir şey aramak gerekirse, Allah (cc)’a ve O’nun sevgili Peygamberine götüren rabıtadan daha kestirme ve etkili bir başka yol yoktur.

Rabıta; bütün gizli sırları açan, insanları saadete ulaştıran, menhiyatı tamamen yok eden bir muhafızdır. O, ilm-i ledünü takip eden her güzel yolda, insan-ı kâmilin yetişmesi için başta gelen rükünlerdendir. Bütün tarikat hallerinin vazgeçilmez bir esası olarak müridin, kâmil mürşidin ruhaniyetinden medet istemesidir. Bu amaçla mürşidin suretini düşünmek edep ve terbiyeyi muhafaza ettirir, müridi çirkin ve kötü işlerden uzaklaştırır.

Kaynak: Miftâhu’l-Usûl / Rabıta Risalesi

Reklamlar